PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rozszerzona limfadenektomia zaotrzewnowa u chorych na inwazyjnego raka pęcherza moczowego - doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Chwaliński, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow, Tomasz Kalinowski, Tomasz Wiśniewski, Adam Zakościelny