PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena zależności między częstością występowania czynności endokrynnej raka stercza a wartością indeksu proliferacyjnego i odsetkiem nowotworu w bioptatach gruczołu krokowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Chłosta, Janusz Kopczyński, Paweł Orłowski, Artur A. Antoniewicz, Jacek Sygut, Andrzej Borówka