PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Rak gruczołowo-sitowaty stercza
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Bartosz Małkiewicz, Paweł Kowal, Janusz Kubacki, Janusz Dembowski, Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Anna Kołodziej, Paweł Dębiński