PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Epidemiologia raka gruczołu krokowego: zmiany obserwowane w Polsce w latach 1991-2000
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta