PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PIII-2: Ocena współczynnika korelacji naczyniowo-zrębowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza i rakiem stercza w ocenie ultrasonografii doodbytniczej w prezentacji 3D w opcji Power Doppler
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Leszek Woliński, Wojciech Habrat, Andrzej Strach, Piotr Jakubik, Zygmunt Dobrowolski