PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

API-2: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomii radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski