PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Rare case of both kidneys spontaneous rupture in patient with retroperitoneal fibrosis (Ormond’s disease)
Article published in Urologia Polska 2008/61/4.

authors

Radosław Starownik1, Krzysztof Bar1, Anna Bednarek-Skublewska2, Waldemar Białek1, Jacek Ki¶1, Dariusz Borowiec1, Waldemar Lasota1
1Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2Katedra i Klinika Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

keywords

kidney retroperitoneal fibrosis

summary

Retroperitoneal fibrosis (Ormond’s disease, RPF) is relatively unusual condition characterized by widespread fibrosis, usually occurring
in the retroperitoneum. RPF is composed of proliferating fibrous tissue dissecting through adipose tissue the abdominal aorta and
branches of common iliac vessels artery region. This fibrotic tissue usually involves the ureters causing their compression with secondary
hydronephrosis.
We introduce case of both kidneys spontaneous rupture in patient with Ormond’s disease.

references

  1. Wu Jamie, Catelano Edison, Coppola Domenico: Retroperitoneal fibrosis (Ormond’s disease): clinical patholoic study of eight cases. Cancer control 2002, vol. 9, no. 5; 432-437.
  2. Vaglio Augustino, Salvarini Carlo, Buzio Carlo: Retroperitoneal fibrosis. www.thelancet.com 2006, vol. 367.
  3. Streem SB, Franke JJ, Smith JA: Retroperitoneal fibrosis; w Walsh Patrick C., Retic Alan B., Vaughan Darracott E., Wein Alan J.: Campbell’s Urology, Philadelphia, WB Saunders, 2002, 505-508.
  4. Jeromin L, Prelich A: Dootrzewnowe przemieszczenie moczowodów w leczeniu zwłóknienia pozaotrzewnowego. Urol Pol 1994, 47, 1-2.
  5. Musierowicz A, Nowiński A, Czerniawski J: Zwłóknienie w przestrzeni pozaotrzewnowej z następowym zwężeniem moczowodu u chorego z tętniakowato¶ci± aorty i tętnic biodrowych. Urol Pol 1979, 32, 1.
  6. Srinivasen A, Richstone L, Permpangkosal S, Kavoussi L: Comparison for laparoscopic with open approach for ureterolysis in patients with retroperitoneal fibrosis. J Urol 2008, 179 vol. 5, 1875-1878.
  7. Kardar AH, Kattan S, Lindstet E, Hanash K: Steroid therapy for idioatic retroperitoneal fibrosis- dose and duration. J Urol 2002, 168 vol. 2, 550-555.