PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Lymphatic system of genito-urinary tract
Article published in Urologia Polska 2008/61/4.

authors

Roman Sosnowski1, Rafał Zdun2, Tomasz Demkow1
1Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie
2Zakład Anatomii Prawidłowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

keywords

lymphatic system lymph nodes retroperitoneal space

summary

Lymphatic system plays important role in diagnostic and therapeutic procedures in urology. Proper anatomical nomenclature makes
accurate qualification of pathology and range of adequate treatment possible.
Aim of study is discussion of clinical anatomy of lymphatic system related to urinary system.
Based on literature authors introduced valid anatomical nomenclature of lymphatic system related to urinary organs, classified according
to Terminologia Anatomica from 1998.

references

 1. Terminologia Anatomica, International Anatomical Terminology, FCAT, Thieme Stuttgart, New York, 1998, 121-126.
 2. Kupryjańczyk J, Siedlecki JA: Molekularna patogeneza nowotworów złośliwych narządu rodnego w: Markowska J, Onkologia ginekologiczna, Urban & Partner, Wrocław, 2002, 48-66.
 3. Jakóbisiak M: Immunologia. PWN, Warszawa, 1998, 88-97.
 4. Horn LC, Fischer U, Bilek K: Pathologic-anatomic description and basic morphological information for management of dysplasias and carcinomas of the cervix uteri. Zentralbl Gynakol 2001, 123 (5), 255-265.
 5. Gołąb B: Anatomia układu chłonnego w zarysie, część szczegółowa. PZWL, Warszawa, 1972, 61-76.
 6. Sylwanowicz W: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1970, 125-136.
 7. Bochenek A., Reicher M: Anatomia człowieka, PZWL, Warszawa, 1993, 472-485.
 8. Woźniak W: Anatomia człowieka, Urban & Partner, Wrocław, 2001, 145-170.
 9. Zdun R: Anatomia kliniczna węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej, rozprawa na stopień doktora medycyny, AM Warszawa, 2004, 140-157.
 10. Fuchs WA, Pfammatter T: Die topographische Rontgenanatomie der lymphknoten. Der Radiologe 1970, 10 (7), 262-280.
 11. Borziak EI, Shvetsov EV, Makarova GV, Akopian IM: Roentgeno-anatomical study of inguinal, pelvic and lumbar lymph nodes. Voprosy Onkologii, 1988, 34 (10), 1205-1219.
 12. Kucharczyk K: Układ limfatyczny kończyn dolnych, miednicy i przestrzeni zaotrzewnowej w świetle badań limfograficznych. Rozprawa na stopień
 13. doktora medycyny, AM Warszawa, 1967, 80-101.
 14. Cuneo B, Marcille M: Topographies des ganglions ilio-pelviens. Bull Soc Anat, Paris 1901, 649-653.
 15. Rouviere H: Anatomie des lymphatiques de l’homme. Paris, Masson and Cie, 1932, 77-90.
 16. Bartels P. Das lymphgefazssystem. Hendb. d. Anat. d. Menschen pod red. Bardeleben. Jena, 1909, 44-50.
 17. Morton D: Technical details of intraoperative lymphatic mapping for early stage melanoma. Arch Surg 1992, 127, 392-399.
 18. Cabanas R.M: An approach for the treatment of penile carcinoma. Cancer 1977, 39 (2), 456-466.
 19. Pityński P, Basta A, Opławski M i in: Znakowanie węzłów limfatycznych poszukiwanie węzła wartowniczego w raku szyjki macicy, raku endometrium i raku sromu. Gin Pol 2003, 74 (9), 830-835.
 20. Rudoni M, Sacchetti GM, Leva L et al: Recent applications of the sentinel lymph node concept: preliminary experience in prostate cancer. Tumori 2002, (88) 3, 16-17.
 21. Matz M, Wehnert J, Justus J: Lymphogenous metastasis of urinary bladder cancer. Z Urol Nephrol 1988, 8 (14), 213-217.
 22. Reiffenstuhl G, Platzer W, Knapstein PG: Operacje ginekologiczne metodą przezpochwową, Urban & Partner, Wrocław, 1996, 88-93.
 23. Richter E, Feyerabend T. Normal lymph node topography. CT-Atlas. Springer-Verlag, 1990, 113-127.
 24. Gil-Vernet J.M: Prostate cancer: anatomical and surgical considerations. Brit J Urol 1996, 76, 161-168.
 25. Weingartner A, Ramaswamy A, Bittinger A et al: Anatomical basis for pelvic lymphadenectomy in prostate cancer results of an autopsy study and implications for the clinic. J Urol 1996, 156, 1969-1971.
 26. Sokołowska-Pituchowa J: Anatomia człowieka. PZWL, 1992, 385-389. 26. Cellini N, Luzy S, Mantini G et al: Lymphatic drainage and CTV in carcinoma of the prostate. Rays 2003, 28 (3), 337-341.
 27. Huang E, Teh BS, Mody DR et al: Prostate adenocarcinoma presenting with inguinal lymphadenopathy. Urology 2003, 61 (2), 463.
 28. Karparv M, Pacedziev L: Iliac lymph nodes as a primary lymph center draining the testicles. Neoplasma 1975, 22 (1), 99-103.
 29. Catalona WJ: Modified inguinal lymphadenectomy for carcinoma of the penis with preservation of the saphenous veins: Technique and preliminary results. J Urol 1988, 140, 306-310.

correspondence

Roman Sosnowski
Klinika Nowotworów Układu Moczowego
ul. Roentgena 5
02-928 Warszawa
tel. (22) 546 22 27
roman@is.com.pl