PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Initial experience with the Green Light photoselective vaporization of the prostatae (PVP) in patients with BPH
Article published in Urologia Polska 2008/61/4.

authors

Adam Kwinta, Robert Walkiewicz
Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczy „Chirurgia Jednego Dnia” Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie

keywords

prostate benign prostatic hyperplasia (BPH) surgical treatment laser

summary

Photoselective vaporization of the prostatae (PVP) was used in 151 patients with BPH admitted to St. John Grande Hospital of the
Merciful Brothers’ Order in Krakow between June 2006 and August 2008. The final analysis data set included 130 patients followed
up for at least 6 weeks after surgery. Over 29% of patients were considered high risk for surgery and anesthesia (ASAIII), 25 patients
had prolonged urinary retention and 39 patients had prostate volumes greater than 100 cm3. After surgery all patients were able to
void spontaneously and maximum urinary flow rate Qmax improved from preoperative 0-4-10 ml/s to 10-22 ml/s postoperatively. The
IPSS decreased after surgery by 5 points on average. All patients require further follow-up. However, initial data analysis indicates that
PVP may be a useful alternative to TURP or open surgery in high risk patients. With proper patient selection PVP may be performed in
patients with prostate volumes greater than 100 cm3.

references

 1. Borkowski A, Borówka A: Choroby gruczołu krokowego. Warszawa, PZWL, 1997, 158-190.
 2. Borówka A: Zabiegowe nieoperacyjne leczenie łagodnego rozrostu stercza. Medycyna 2000 1993, 41/42, 24-31.
 3. Zieliński H, Piotrowicz G, Bortnowski L: Fotoselektywna waporyzacja w leczeniu łagodnego rozrostu stercza. Urol Pol 2007, 2, 121-125.
 4. Lipiński M, Jeromin M, Jeromin L: Fotoselektywna waporyzacja wysokoenergetycznym laserem potasowo-tytanowo-fosforanowym – nowa metoda leczenia łagodnego rozrostu stercza. Urol Pol 2004, 4, 62-65.
 5. Malek RS, Barrett DM, Kuntzmann RS: High-power Potassium-Titanyl- Phosphate KTP/532) laser vaporization prostatectomy: 24 hours later.
 6. Urology 1998, 51, 254-256.
 7. Malek RS, Kuntzmann RS: Barrett DM: Photoselective potassium-titanylphosphate laser vaporization of the benign obstructive prostatae: observations
 8. on long-term outcomes. J Urol 2005, 174, 1344-1348.
 9. Pypno W, Husiatyński W: Leczenie laserem łagodnego rozrostu stercza. Zarys klinicznych zastosowań laserów. Red. Fiedor P. Warszawa, Ankar,
 10. 1995, 268-276.
 11. Bar K, Klijer R, Szkodny A: Wczesne krwawienie po przezcewkowej elektroresekcji łagodnego rozrostu stercza – analiza przyczyn. Urol Pol 2001, 54, 3.
 12. Sajdak R, Pikuła E, Kwinta A: Rekombinowany czynnik VIIa w operacjach urologicznych z krwotokiem. Przegl Urol 2002, 4, 14, 58-60.
 13. Jeromin M, Sosnowski M: Monitorowanie absorpcji płynu irygacyjnego w czasie elektroresekcji gruczolaka stercza z zastosowaniem etanolu. Urol Pol 2004/57/2a ARI-6.
 14. Bouchier-Hayes DM, Anderson P, Van Appledorn S et al: KTP laser versus transurethral resection: early results of a randomized trial. J Endourol
 15. 2006, 20, 8, 580-585.
 16. Lipiński M, Jeromin L: Trzy lata doświadczeń w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją (PVP) laserem zielonym (KTP). Urol Pol 2006, 59, Suplement 1.
 17. Lipiński M, Jeromin L: Own experience in BPH treatment by photoselective vaporisation of the prostatae (PVP). Fifth International Galician Urological
 18. Meeting. Cracow 2006. Abstract 28.
 19. Prause G, Ratzenhofer-Comenda B, Pierer G et al: Can ASA grade or Goldman’s cardiac risk index predict peri-operative. A study of 227
 20. patients mortality. Anaesthesia 1997, 52,3, 203-206.
 21. Alexis E, Malloy TR, Stein BS et al: Fotoselektywna waporyzacja (PVP) stercza w leczeniu łagodnego rozrostu stercza: wynik dwunastomiesięcznego
 22. prospektywnego badania wieloośrodkowego. J Urol 2004, 172, 1404-1408.
 23. Kwinta A, Mrozicki S, Walkiewicz R: Ocena wczesnych rezultatów fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u 80 chorych na łagodny przerost
 24. stercza (BPH). Urol Pol 2008, 61, Suplement 1, 41-42.
 25. Pomer S: Results of green laser prostatectomy in BPH. Fifth International Galician Urolological Meeting. Cracow 2006. Abstract 29.
 26. Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK: Podręcznik anestezjologii klinicznej. Warszawa, PZWL, J.B. Lippincott Company 1995, 24-26.
 27. Januszewicz W, Sznajderman M, Januszewicz A: Aktualne wytyczne World Health Organization i International Society of Hypertension 1999.
 28. Medycyna Praktyczna 1999, 5, 15-73.
 29. Ruszat R, Wyler S, Seifert HH, Reich O, Forster T, Sulser T: Photoselective vaporization of the prostatae: subgroup analysis of men with refractory urinary retention. Eur Urol 2006, 50, 5, 1040-1049.

correspondence

Adam Kwinta
Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego
31-061 Kraków
ul. Trynitarska 11
tel. (012) 430 57 74
quintus.a1@wp.pl