PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Vesico — histerical fistulaes
Article published in Urologia Polska 1993/46/2.

authors

Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki
Z Kliniki Urologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. A. Sikorski

summary

Obserations of 7 women with vesico-histeral fistula as a result of ceasar cutting complication.
The cases were diagnosed on the basis of interviews, radiological examination and cystoscopy. In 5 cases fistulas were localised with ultrasound examinations, 4- 18 months after caesar cutting. In all patients uterus was presented and complete recovery after the first operation was observed.

references

 1. 1.Cieśliński S., Leńko J.: Przypadek przetoki pęcherzowo-macicznej. Gin. Pol., 1961, 32, 573. —
 2. 2. Folk H.C., Tancer M.L.: Menagement of vesical fistulas after cesarean section. Am. J.Obstet. Gynec, 1956, 71, 91. —
 3. 3. Henriksen H.M.: Yesicouterine fistula following cesareansection. Urol. Intern., 1980, 35, 386. —
 4. 4. Hudson C: Vesico-uterine fistula following cesarean section. J. Obstet. Gynec. Brit. Comm. 1962, 69, 127.
 5. 5.Kafetsoulis A.A.:A case vesico-uterine fistula.Brit.J.Urol., 1974,46,587. —
 6. 6. Migas E.: Przetoka pęcherzo wo-maciczna. Pol. Przeg. Chir. 1969, 41, 1209. —
 7. 7. Salagierski M., Bortkiewicz., Jeromin,L.:Przetoka pęcherzowo-maciczna. Urol. Pol.,1983,36, 3.
 8. 8. Sommour M.B.: Cystouterine fistula following cesarean section with discharge of menstrual blood per urethram. Am. J. Obst. Gyn., 1970, 107, 321. —
 9. 9. Spoz S., Krasoń S., Sprogis J.:Leczenie operacyjne przetok pęcherzowo-macicznych. Urol. Pol., 1987, 40, 2. —
 10. 10. Stąpor K.\\\\ Radiologoiczny sposób
 11. rozpoznawania przetok moczowodowo-pochwowych. Pol. Przeg. Chir., 1964, 36, 1267.
 12. 11. Stolarczyk J.\\\\ Przetoka pęcherzowo-maciczna. Pol. Przeg. Chir., 1969, 41, 604.
 13. 12.Youssef A.F.: Menouria following lower segment cesarean section. Am. J. Obst. Gynec, 1957, 73, 4, 759.

correspondence

prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72