PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

TREATMENT OF POSTTRAUMATIC OBLITERATION OF MALE URETHRA BY ENDOSCOPIC TUNNELIZATION
Article published in Urologia Polska 1991/44/1.

authors

Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka, Janusz Judycki
Z Katedry i Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii AM w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. med. T. Krzeski
Dyrektor Instytutu: prof. zw. dr hab. med. M. Szostek

summary

The method of endoscopic treatment of obliteration of male urethra after trauma is reported. In 5 cases treated by this method patency of the urethra was restored.

references

  1. 1. Borówka A., Wolski Z., Borkowski A., Hanecki R., Czaplicki M., Milewski J., Krzeski T.: Wyniki leczenia zwężeń cewki moczowej metodą wewnętrznej uretrotomii optycznej. Pol. Tyg. Lek., 1986, 41, 2, 42. —
  2. 2. Gonzales R., Chiou R.-K.,Hekmat K., Fraley E. E.: Endoskopic reestablishment of urethral continuity after traumatic disruption of the membranous urethra. J. Urol., 1983, 130, 785. —
  3. 3. Sachse H.: Die transurethrale scharfe Schlitzung der Harnrohrensłrictur mit einem neuen Sichturethrotom. Verh. dt. Ges. Urol., 1973, 25, 142.

correspondence

lek. med. Cezary Brzozowski, 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, Klinika Urologii AM