PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Spontaneous rupture of the kidney sarcoma
Article published in Urologia Polska 2003/56/1.

authors

Marek Długosz, Grzegorz Zarzycki
Oddział Urologiczny Szpitala Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ordynator oddziału: lek. mcd. Marek Długosz

keywords

kidney, sarcoma, treatment

summary

The rare case of a paticnl who underwent surgical treatment due to spontaneous rupture of the kidney sarcoma is presented.

references

 1. 1. Demlcow T. Czaplicki M Sikora K, Madej G: Leyomyosarcoma nerki.Uroi Pol 199 7; 50: 215-217.
 2. 2. Swierż J. Stawarz B: Miesaki narządów układu moczoplciowego. Uroi Pol1995: 48: 298-302.
 3. 3. Vogelzang NJ. Fremgen AM. Guinan PO, Chmiel [S. Sylvester JL, SenerSF: Primary renal sarcomas in adults. Cancer 1993; 71; 3: 804-810.
 4. 4. Leucumberri Castanos D, Podilla Xieva J. Albisu Trisan A: Sarcomato-id renal carcinoma. Arch Esp Urol 1998: 51: 772-775.
 5. 5. Tyloch F: Nerwiako-wlókmako-miesak nerki. Urol Pol 1983; 36.2:141-143.
 6. 6. Spelmann JE, Driscoll DL. Huben RP: Primary renal sarcoma. Am Surg1995:61:456-459.
 7. 7. Chen HT, Chen JT, Hung SW, Ou YC, Yang CR: Primary mud sarcomawith inferior vena cava thrombus presenting with tumor rupture. \'Ahon-ghua Yi Xue za Zhi 2001: 64:183-186.
 8. 8. Cangiano T, Liao J, Naitoh J. Dorey F: Sarcomatoid renal cell carciiw-ma:biologic behavior, prognosis and response to combined surgical resection and immunotherapy. \\ Clin Oncol 1999; 17: 523-528.
 9. 9. Grignon OJ, Ayala AG. Ro JY. Kl-.\\aggar A. Papadopoulos NJ: Primarysarcomas of the kidney. Cancer 1990; 65:1611-1618.
 10. 10. Culine S. Bekradda M. Terrier-Lacornbe MJ, Proz JP: Treatment ofsar-coma-toid renal cell carcinoma: is there a role for chamiothempy? Eur Urol 1995; 27:138-141
 11. 11. Bangalore N, Bhargava P. Hawkins MJ, Bhargava P: Sustained response of sarcomatoid renal-cell carcinoma to MAID chemiothempy: case report ans review of the literature. Ann Oncol 2001:12: 271-274.
 12. 12. Gomez Vegas A. BlazquezJ, Blanco Gonzales ]: Sarcomatoid renal carcinoma. Arch Esp Urol 1998; 51:154-158.

correspondence

Marek Długosz
ul. Wicniawskieilo J 4
27-401) Ostrowiec Świętokrzyski
lei. (0...41) 247 88 66. O 606 46 35 23