PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Treatment of the injuries of the scrotum
Article published in Urologia Polska 2001/54/3.

authors

Czesław Pawlak, Eugeniusz Miękoś, Maciej Gruszczyński, Janusz Kuśnierz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii WAM w Łodzi. Kierownik kliniki: prof, dr hab. med. Eugeniusz Miękoś

keywords

testis, scrotum, injury

summary

Objective. Open and closed scrotum injuries may have a considerable proportion of accidents beetwen 21-40% of injuries of lower urinary tract. Clinical symptoms of the injury are dependent on its cause and extension. Traumatic shock can develop in almost every case of injury because of extreme sensitivity of scrotum and testes region.
Material and method. During the period of 1994-1999 in the Department of Urology Institute of Surgery Military Medical Academy of Łódź, eighteen men aged 13-34 years (mean 23,5 years) with scrotum trauma were treated. Fourteen of them were treated surgically and in 4 (22,2%) conservative treatment and observation was carried out.
Results. We treated surgically 14 (77,8%) patients and in this group we excised only three testes. Early results of treatment were good. For follow-up examination after six months only seven out of eighteen patients were available. Various degrees of oligospermia was observed in all of them.
Conclusion. In the authors opinion nearly 75% of men with scrotum injuries have to be treated by surgeiy during 3-12 hours after accident. The function of testes after surgical treatment is satisfactory.

references

  1. 1. Dancewicz R, Kozak J, Gontarz W, Barcikowski S: Patofizjologia obrażeń wywołanych działaniem powietrznej fali uderzeniowe]. Lek Wojsk 919; 55; 9-10; 472.
  2. 2. Lenko 3: Uszkodzenia układu narządów moczowych i męskich narządów płciowych. Zieliński W, Lenko i (eds): Urologia PZWL; Wasszawa 19S2; 16$.\\\'i. Pawlak C, Miętoś \\\'E-. Pourazowe przemieszczenie jądra do kana-łu pachwinowego. Lek Wojsk 1984; 60; 5-6; 346.
  3. 4. Szubert J, Nowak H, Noweta M: Wpływ fali uderzeniowej na organizm człowieka. Pol Tyg Lek 1977; 32, 1; 25.
  4. 5. Gross M: Rupture of the testicle: the importance of early surgical treatment. J Urol 1969; 101; 196.
  5. 6. Schuster G: Traumatic rupture of the testicle and a review of the literature. J Urol 1982; 127,6; 1194.
  6. 7. Waterhousc K, Gross M: Trauma of genitourinary tracts. J Urol 1969; 101, 3; 24.
  7. 8. Cicśliński S, Miękoś E, Monita W: Urazy wojenne układu moczowego i męskich narządów płciowych. Chirurgia Polowa. WAM 1983.
  8. 9. Jeżewski Z, Datiewicz Z: Wczesne leczenie zranień wojennych w oparciu o doniesienia z Wietnamu. Lek Wojsk 1969; 9; 763.
  9. 10. Salsatlena Oli, Rogjlon O, Noms DM, Biatfy TW; Vietnam experience with 252 urogenital war injuries. 1 \\\\Jto1 1969\\\", 101, 4; 615.

correspondence

Czesław Pawlak
Klinika Urologii instytut Chirurgii WAM ul. Żeromskiego 90-549 Łódź