PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Uretcro-uterine fistula as a result of caesarean section
Article published in Urologia Polska 2001/54/1.

authors

Norbert Taraszkiewicz, Stanisław Taraszkiewicz, Bogusław Kosiński
Oddział Chirurgiczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach Ordynator: dr med. Bogusław Kosiński

keywords

ureter, uretero-uterine fistula, surgical treatment

summary

Ureteral injuries associated gynecological manipulations occur in 0.5 to 1.6%. Nearness of reproductive system to urinary tract in femal make probability of injury much higher. The most common sites of injury are at the level of wide ligament and the site where the ureter courses under the uterine artery. The most common gynecological procedures induce injuries urinary tract arc: prolonged labour, forceps delivery and cacsarean section. We present case of urctcro-uterine fistula diagnosed and operated 6 month after cacsarean section.

references

  1. [1] Palii V.. Waterhousc K.. Laungani G.: Management of 18 difficult vesico-vaginal and uretero-vaginal fistulas with modifical In-gelman-SudbergandMartins operations. J. Urol. 1980, 123,653-656.
  2. [2] Slojewski M.. Sikorski A.. Uzar A.. Malccha J., Rzepka-Górska I.: Laparoskopowe postępowanie w przypadkujatrogennego uszkodzenia moczowodu. Urol Pol. 1997,50,504-506.
  3. [3]Tarkington M. A.. DejlerS. W. Jr.: Early surgical management ofextensive gynecologic ureteral injuries. Surg. Gyn. Obsi. 1991. 173,17-21.
  4. [4] Wesołowski S.: Urazy moczowodów. PZWL. Warszawa 1980.
  5. [5] Wiieska A., Kossakowski .1.. Sadowski A.. Wczesna i odroczona naprawa ginekologicznych uszkodzeń moczowodów. Wiad. Lek. 1989, 42, 305-308.\\\'

correspondence

Norbert 7\\\'araszkiewicz
Oddział Chirurgii SPZOZ w Policach ul. Siedlecka 2. 72-010 Police