PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena skuteczności laparoskopowego powiązania żył jądrowych mierzona jakością nasienia i średnicą naczyń żylnych u chorych na żylaki powrózka nasiennego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Piotr Chłosta 1, Grzegorz Kata 2, Artur A. Antoniewicz 2, Tomasz Szopiński 2, Michał Szymański 2, Andrzej Borówka 2
1 Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią EMC we Wrocławiu
Ordynator oddziału: dr med. Piotr Chłosta, FEBU
2 Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP, Oddział Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie
Ordynator oddziału i kierownik zespołu: prof. dr hab. Andrzej Borówka

słowa kluczowe

powrózek nasienny, żylaki powrózka nasiennego, badanie nasienia, jakość nasienia

streszczenie

wstęp
Żylaki powrózka nasiennego (varicocoele) występują u około 10% populacji męskiej. U około 35% rozpoznaje się żylaki powrózka nasiennego w trakcie poszukiwania przyczyny niepłodności.
cel pracy
Ocena poprawy parametrów nasienia chorych na żylaki powrózka nasiennego leczonych laparoskopową metodą wybiórczego przecięcia żył jądrowych.
materiał i metoda
W okresie od kwietnia 1998 do marca 2003 r. laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego (LVL ang. laparoscopic left vein ligation) poddano 71 chorych w wieku od 17do 32 lat. U 20 (28%) rozpoznanie postawiono poszukując przyczyny niepłodności. U pozostałych chorych żylaki powrózka nasiennego miały charakter objawowy. Badanie nasienia u wszystkich chorych przed operacją wykazało 5,9-35,1 mln plemników na mL, z odsetkiem prawidłowych 15-59%. Zabieg przeprowadzono standardowo, przecinając wszystkie możliwe naczynia żylne jądrowe, pozostawiając tętnicę. Pooperacyjne badanie nasienia wykonywano po trzech miesiącach w celu oceny skuteczności leczenia zabiegowego metodą LVL.
wyniki
Poszerzenie splotu wiciowatego i dolegliwości towarzyszące żylakom powrózka nasiennego ustąpiły u większości chorych po 90 dniach od operacji (57,7% chorych poniżej 2,5 mm, 29,6% poniżej 3 mm). Badanie kontrolne nasienia wykazało u ponad 60% chorych wzrost liczby plemników (7-40,1 mln/mL) i odsetka prawidłowych plemników w porównaniu ze stanem przed operacją. U 90% leczonych spermiogram pooperacyjny ujawnił prawidłową ruchliwość około 50% plemników. Plemniki o prawidłowej budowie w ilości powyżej 60% w ejakulacie stwierdzono u 11%, a powyżej 50% u 82% leczonych.
wnioski
Laparoskopowe podwiązanie żył nasiennych, oprócz dużej dokładności w identyfikacji wszystkich naczyń nasiennych, charakteryzuje się wysoką skutecznością mierzoną poprawą parametrów nasienia.