PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Nieinwazyjna diagnostyka raka pęcherza moczowego przy użyciu testu BTA stat
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/1.

autorzy

Aleksandra Binka-Kowalska 1, Edyta Borkowska 1, Maria Constantinou 1, Ewa Zając 1, Agnieszka Nawrocka 2, Marcin Matych 3, Józef Matych 3, Bogdan Kałużewski 1
1 Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Bogdan Kałużewski
2 Zakład Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Wielisław Papierz
3 Oddział Urologii i Trans

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, rak pęcherza moczowego, test BTA stat, diagnostyka, nawroty raka pęcherza moczowego

streszczenie

cel pracy
Celem pracy była ocena czułości testu BTA stat we wczesnej nieinwazyjnej diagnostyce raka pęcherza moczowego oraz określenie ewentualnej roli testu BTA stat w diagnostyce pierwotnych i nawrotowych guzów pęcherza moczowego.
materiał
W badaniu wzięło udział 111 pacjentów hospitalizowanych z powodu podejrzenia istnienia raka pęcherza moczowego lub monitorowanych po pierwotnej diagnozie i leczeniu raka. Ostatecznie test wykonano u 76 pacjentów. Grupę badaną stanowiło 52 chorych z pierwotnym rakiem pęcherza moczowego, 16 chorych z guzem nawrotowym i ośmiu pacjentów, u których nie potwierdzono wznowy raka. Z badań wykluczono 35 pacjentów: 21 pacjentów, u których stwierdzono choroby inne niż rak pęcherza moczowego (m.in. łagodny przerost prostaty, zapalenie pęcherza moczowego) i 14 chorych z pierwotnym lub nawrotowym guzem pęcherza, u których występował masywny krwiomocz lub bakteriomocz.
metody
W próbkach moczu pobranych od pacjentów wykonano test BTA stat, jakościowy test immunochromatograficzny, pozwalający na wykrycie obecności antygenu specyficznego dla raka pęcherza moczowego (Bladder Tumour Associated Antigen).
wyniki
Czułość testu BTA stat dla guzów pierwotnych wyniosła 67%, dla guzów nawrotowych 50%. Wśród ośmiu pacjentów, u których w kontrolnej cystoskopii nie stwierdzono wznowy guza, uzyskano siedem wyników negatywnych testu BTA stat.
wnioski
Test BTA stat jest prostym, szybkim, tanim badaniem uzupełniającym, stosowanym w diagnostyce pierwotnego i nawrotowego raka pęcherza moczowego. W monitorowaniu nawrotów raka pęcherza moczowego niska czułość testu powoduje, że jego przydatność jest ograniczona. Test ten jednak może mieć zastosowanie w monitorowaniu pacjentów po pierwotnej resekcji guza, u których istnieje wysokie ryzyko wznowy choroby (guz pierwotny G2-G3), trzeba jednak uwzględnić możliwość wystąpienia wyników fałszywie pozytywnych, jeśli pacjent jest lub był poddawany dopęcherzowej terapii BCG.