PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE CHANGES IN BACTERIAL SUSCEPTIBILITY AND DRUG RESISTANCE IN THE URINE OF PATIENTS TREATED IN THE UROLOGICAL DEPARTMENT DURING LAST TEN YEARS
Article published in Urologia Polska 1997/50/3.

authors

Renata Rolińska, Andrzej W. Malewski, Maciej Czaplicki, Radosław Jardanowski, Danuta Szmidt, Józefa Wencel, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borkowski
Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. A. Borkowski

keywords

urinary tract infection drug resistance microorganism culture

summary

Objective. Urinary tract infections are the most common bacterial diseases
and serious clinical problems. Progress in treatment of the infections resulted
from introducing new antibiotics and changed schedules in the recent time,
also posed the ąuestion of modified bacterial sensitivity influencing the
treatment efficacy.
Material and method. Between 1986 and 1995 in Department of Urology,
Medical School of Warsaw 45894 urine cultures were performed, 11536 (25%)
revealed bacterial infection. The material was analyzed in 2 years intervals in
order to evaluate bacterial susceptibility for one drug of main antibiotic groups
and commonly used nitrofurantoinę.
Results. In the analyzed material two fold increase in Enterobacter sp. and
Klebsiella sp. growth freąuency was found in the 10 years time. No general
changes were found in drug susceptibility of bacteria cultured from urine of
patients of Department of Urology, Medical School of Warsaw, except the
decrease of sensitivity of Proteus sp. and Pseudomonas aeruginosa for chinolons.

references

 1. [1] Borówka, A., Krzeski, T., Wardyńska-Szlasa, A., Zachwiej, J.: Wartość
 2. amikacyny w leczeniu zakażeń układu moczowego. Urol. Pol., 1980, 33, 1.
 3. [2] Dzierżanowska, D.: Kompendium antybiotyków. Wyd. Smith Kline Beecham,
 4. 1996.
 5. [3] Ejchman, W., Merkel, M., Kazoń, M.: Ocena kliniczna preparatu Gentamy-
 6. cin amp. Polfa w leczeniu zakażeń układu moczowego. Urol. Pol., 1986, 39, 3,
 7. 165.
 8. [4] Forland, M., Rowińska, D.: Zakażenie układu moczowego. Zmiany w rozpo-
 9. znaniu i leczeniu. Med. Dypl. 1993, 2, 3, 39, 42.
 10. [5] Hebanowski, M., Hebanowska - Olszewska, E.: Zakażenia bakteryjne ukła-
 11. du moczowego - wybrane problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Terapia, 1994,
 12. 9, 3, 6. Hoeprich P. D.: Culture of the urine. J. Lab. Clin. Med., 1960, 56, 899.
 13. [7] Hryniewicz, W'.: Antybiotykoterapia wobec problemu narastającej oporności drob-
 14. noustrojów . Mikrobiologia ? Medycyna, 1994, 1,1.
 15. [8] Jeromin, L., Sosnowski, M., Dutkiewicz, W., Kuligowski, W.: Pefloksa-
 16. cyna w leczeniu przewlekłego zakażenia układu moczowego. Pol. Tyg. Lek., 1992,
 17. 47, 49/59, 1105.
 18. [9] Kędzia, W.: Antybiotyki w praktyce lekarskiej. Wyd. Medix Plus, 1994, 7.
 19. [10] Krzymański, M., Grabski, T., Szuwala, W.: Porównanie skuteczności Hi-
 20. purazy Metanaminy i Nitrofurantoiny w zapobieganiu nawrotom zakażeń układu
 21. moczowego. Pol. Arch. Med. Wew., 1982, 67, 1/2, 23.
 22. [11] Kurpiński, A., Mikiewicz, B., Kidawa, A.: Walka z zakażeniem wewnątrz-
 23. szpitalnym układu moczowego ? nasze atuty i słabości. Wyd. Henckel - Eco-
 24. lab, 1995.
 25. [12] Kuźniar, J.: Zasady farmakologicznego leczenia niektórych zakażeń dróg moczo-
 26. wych. Post. Med. Klin. Dośw., 1992, 1, 1, 69.
 27. [13] Lambert, H. P., O'Grady, F. W.: Antybiotyki i chemioterapia. Wyd. Medycz-
 28. ne, 1994,188, 257.
 29. [14] Mróz, E., Jankowski, S., Bartelmus, }., Grzybek-Hryncewicz, K., Rucz-
 30. kowska, J., Starek, J., Barotyńska, M.: Wrażliwość in vitro na niektóre chi-
 31. nolony gram-ujemnych pałeczek i gr am-dodatnich ziarenkowców powodujących
 32. zakażenia układu moczowego. Med. Dośw., 1993, 45, 1, 115.
 33. [15] Orlewska, E.: Leki przeciwbakteryjne zarejestrowane w Polsce. Wyd. Unimed,
 34. 1994, 239.
 35. [16] Pieloch, Z., Kowalczyk, L., Adamska-Dyniewska, H.: Monitorowane le-
 36. czenie amikacyną zakażeń dróg moczowych. Pol. Tyg. Lek., 1993, 46, 1, 52.
 37. [17] Ruczkowska, ]., Dolna, J., Mróz, E., Chomontowicz, M.: Chinolony vs
 38. antybiotyki, ocena wrażliwości wybranych szczepów bakteryjnych izolowanych z
 39. moczu. Urol. Pol., 1993, 46,1, 52.
 40. [18] Wencel, J.: Zakażenie pierwotne i wtórne u dorosłych leczonych w Klinice Urolo-
 41. gicznej. Rozprawa habilitacyjna. A. M., Warszawa, 1978, 1.
 42. [19] Wróblewska, I., Kępa, M., Idzik, D., Myrczek, J., Głąb, S.: Czynniki
 43. bakteryjne w znamiennej bakteriurii u pacjentów z zakażeniem dróg moczowych.
 44. Urol. Pol., 1996, 44, 2, 210.