PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena porównawcza przydatności ultrasonografii przezpowłokowej, tomografii komputerowej oraz jądrowego rezonansu magnetycznego do oceny stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2.

autorzy

Piotr Chłosta 1, Artur A. Antoniewicz 2, Tomasz Szopiński 2, Grzegorz Kata 2, Radosław Jardanowski 2, Cezary Szcześniak 2, Andrzej Borówka 2
1 Oddział Urologii Szpitala Specjalistycznego z Przychodniš EMC we Wrocławiu
Ordynator oddziału: dr med. Piotr Chłosta, FEBU
2 Zespół Dydaktyki Urologicznej CMKP, Oddział Urologii Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie
Ordynator oddziału i kierownik zespołu: prof. dr hab. Andrzej Borówka

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, ultrasonografia przezpowłokowa, tomografia komputerowa, magnetyczny rezonans jądrowy, naciekający rak pęcherza moczowego, cystektomia radykalna

streszczenie

wstęp
Wybór metody leczenia raka pęcherza moczowego zależy od stopnia zaawansowania nowotworu. Przedoperacyjna ocena klinicznego stopnia zaawansowania naciekającego raka pęcherza moczowego opiera się między innymi na kompleksowej analizie wyników uzyskanych za pomocą dostępnych metod diagnostycznych.
cel pracy
Porównanie przydatności ultrasonografii przezpowłokowej (TAUS), tomografii komputerowej (CT) i jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) do oceny stopnia zaawansowania miejscowego raka pęcherza moczowego u chorych poddanych cystektomii radykalnej.
materiał i metoda
Analizie poddano wyniki TAUS, CT i MNR 72 chorych na inwazyjnego raka pęcherza moczowego, poddanych cystektomii radykalnej. U każdego z nich leczenie radykalne było poprzedzone elektroresekcją przezcewkową guza (TURbt), która dostarczyła materiału tkankowego do badania histopatologicznego i potwierdziła naciekający charakter raka. Przed TURbt wykonano u wszystkich chorych urografię ze zdjęciem cystograficznym oraz TAUS. Po co najmniej trzech tygodniach od TURbt u wszystkich chorych przeprowadzono CT i NMR. Obrazy fotograficzne odpowiednio spreparowanego, usuniętego pęcherza moczowego porównywano następnie z dokumentacją TAUS, CT i NMR. Ostatecznie z materiału tkankowego sporządzano preparaty do klasycznego badania histopatologicznego.
wyniki
Raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego stwierdzono w stopniu pT2a u sześciu chorych, pT2b u sześćdziesięciu i pT3b u sześciu. Całkowitą zgodność oceny stopnia zaawansowania miejscowego nowotworu dokonanej na podstawie TAUS, CT i NMR z zaawansowaniem rzeczywistym stwierdzono u dziewięciu chorych (12,5%): sześciu dotkniętych rakiem w stopniu pT2a i trzech w stopniu pT3b.
Wnioski. TAUS, CT i NMR stwarzają podobne ryzyko zawyżenia stopnia zaawansowania naciekającego nowotworu pęcherza moczowego. Ryzyko zaniżenia oceny stopnia zaawansowania jest największe w odniesieniu do metody TAUS.