PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BACTERIOLOGICAL EXAMINATION OF KIDNEY STONES
Article published in Urologia Polska 1996/49/3.

authors

Janusz Dembowski 1, Ewa Mróz 2, Jarowit Stolarczyk 1, Jerzy Lorenz 1
1 Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Kliniki: Prof, dr hab, J. Lorenz
2 Z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry: Prof. dr hab, Kryspina Grzybek-Hryncewicz

keywords

kidney kidney stones bacterial infection

summary

Bacteriological examination of 99 kidney stones were done. In all patients the
pretreatment midstream urine and kidney stones were analysed for bacterial isolates
50% of patients had positive kidney stones cultures ? mainly calcium phosphorate
stones. Bacteriological cultures of midstream urine were positive in 71,4% patients
with infected stones. 28% patients with infected stones had negative urine cultures.
The most of ften seen bacteria within the stones were: Enterobacteriaceae and
Pseudomonadaceae.
Conclusions
1. 50% of kidney stones were infected.
2. The infected stones and urinary tract infection were observed move often in
female tract infection were most fre±uent in phosphorate stone formers.
4. The fre±uency of infected stones was higher than the fre±uency of the signifi-
cant bacteriuria - important for eventual antibacterial prophylaxis.

references

 1. (1) Brande A., Siemienski J.: Role of bacterial urease in experimental pyelonephritis, J.
 2. Bact., 1961,80, 171,
 3. (2) Bryan Chr S., Reynolds K.Z.: Community acquired bacteremic urinary tract infec-
 4. tion: epidemiology and outcome, J.Urol., 1984, 132, 490,
 5. (3) Fowler J.E. Jr.: Bacteriology of branched renal calculi and accompanying urinary
 6. tract infection, J. Urol., 1984, 131,213.
 7. (4) Go¶ciniak G, Mróz E., Grzybek-Hryncewicz K, Grabińska J., Kuna J.\ Bakteryjne
 8. czynniki etiologiczne zekażeń układu moczowego u dzieci, Ped. Pol., 1981, 5b, 825.
 9. (5) Hedelin H., Grenabo Z, Hugosson J., Fettersson S.\ E-coli and urinary tract con-
 10. crements, Scand. J. Urol. Nephrol., 1990, 24, 37.
 11. (6) Kałużewski S.: Informator metodyczno-organizacyjny Zakładu Bekteriologii PZH
 12. dla wojewódzkieh stacji sanitarno-epidemiologicznych. PZH, Warszawa, 1982.
 13. (7) Modliński Z.: Ocena laboratoryjeego badania 1000 kamieni moczowych u chorych
 14. na kamicę narz±du moczowego, Pol. Przeg. Chir., 1974, 11, 227.
 15. (8) Mróz E., Go¶ciniak G. Choroszy I.: Bakteriologiczne czynniki etiologiczne zakażeń
 16. układu moczowego u dorosłych, Wied, Zek., 1983, 3b, 3.
 17. (9) Nemoy NJ. Stamey T.A.: Surgical, bacteriological and biochemical management of
 18. "infection stones", J. Am. Med. Ass., 1971, 215, 1470.
 19. (10) Rocha H., De Almeida S.S.: Experimental pyelonephritis in rats with a glass bead in
 20. the bladder, J. Path, Bact., 1965, 90, 668.
 21. (11) Rocha H., Santos Z.C.S.: Relapse of urinary tract infection in the presence of urinary
 22. tract calculi: the role of bacteria within the calculi, J. Mved. Microbiol., 19b9,2, 372.
 23. (12) Schena EP., Sehatore C, SehaggiER, Barbutti S., Młarzullo E, Tallarigo A., Bo-
 24. nomo Z.: Immunological and bacteriological studies in chronic pyelonephritis asso-
 25. ciated with kidney stones, Nephron, 1979, 23, 162.
 26. (13) St±por K.: Kamica nerkowa a Odmiedniczkowe zapalenie nerek. Ann. Acad. Med.,
 27. ŁódĽ, 1964,5,267.
 28. (14) Stoller M.Ż., Workman S.J.: The effect of extracorporeal shock wave lithotripsy on
 29. the microbiological flora of urinary calculi, J. Urol., 1990, 144, 619.
 30. (15) Takeuchi H., Takayama //., Konishi T, Tomoyoshi T: Scanning electron microsco-
 31. py detects bacteria within infection stones, J. Urol., 1984, 132, 67.
 32. (16) Stolarczyk J., Lorenz J., Otręba Z, Dembowski J.\ Zakażenie drobnoustrojami roz-
 33. kładaj±cymi mocznik w kamicy nerkowej; Urol. Pol., 1981, 34, 1.