PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

BENINGE EPIDIDYMIS MESOTHELIOMA - REPORT OF 2 CASES
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Małgorzata Panasiewicz, Mieczysław Fryczkowski
Z Katedry i Kliniki Urologii ¦AM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. M.Fryczkowski
Z I Katedry i Zakładu Patomorfologii ¦A w Zabrzu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Z. Szczurek

summary

Two patients with incidental diagnosis of beninge mesothelioma of epididymidis were
presented they were observed 14 and 3 years after the operation.

references

  1. 1. Carp N.Z., Petersen R.O., Kusiak J.F.: Malignat Mesothelioma of the tunica vaginalis. J.
  2. Urol. 1990, 144, 1475. ? 2. Chetty R.: Wel differentiated (benigen) papillary Mesothelioma of
  3. tunica vaginalis. J. Clin. Pathol. 1992, 45, 1029. ? 3. Leńko J., Bańkowski Z.: Przypadek między-
  4. błoniaka (mesenthelioma) naj±drza i powrózka nasiennego. Pol. Tyg. Lek. 1956 11, 574. ? 4.
  5. Smith JJ., Malone M.J., Geffin J., Sifoerman M.L.: Retroperitoneal lymph node dissection in ma-
  6. lignant mesothelioma of tunica vaginalis testis. J. Urol. 1990, 144, 1242. ? 5. So¶nierz M., Szczu-
  7. rek Z.: Mesenthelioma epididymitis. Pol. Przegl. Chir. 1966, 4a, 399.