PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

CLOACA WITH VAGINAL DUPLICATION - DIAGNOSIS AND SURGERY
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Zygmunt H. Kaliciński 1, Wacław Rybałko 1, Ewa Zarzycka-Szczerbowska 2, Tadeusz Bokwa 2, Maria Harnik 2, Zbigniew Żmijewski 3
1 Z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie
Kierownik Kliniki: prof. dr B. Siaurusaitis
Z Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie:
Z Kliniki Chirurgi i Dziecięcej
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Z. H. Kaliciński
2 Z Zakładu Radiologii
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. M. Lachowski
3 Z Zakładu Anestezjologii
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Z. Rybicki

summary

A rare form of congenital cloacal malfonnation with duplicated vagina is reported. Various anato-
mical forms of cloacal malformations, methods for diagnosis and surgical treatment are discussed.

references

 1. 1. Bielowicz-Hilgier A.: Zaburzenia rozwojowe odbytnicy i odbytu, w : ?Chirurgia wieku dziecię-
 2. cego" pod red. Prof. W. Poradowska, PZWL, Warszawa, 1992, 591. ? 2. Hendren W.H.: Further
 3. experience in reconstructive surgery for cloacal anomalie. J. Pediatr. Surg., 1982, 17, 695-717. ? 3.
 4. Hendren W.H.: Urogical aspects of cloacal malformation. J. Urol., 1988, 14:1207-1213. ? 4. Hen-
 5. dren W. H.: Cloacal mai formations; in Campbell's ?Urology". W. B. Saunders Company, 1992,
 6. 1822-1849. ? 5. Jaromillo D., Lebowitz R.L., Hendren W. H.: The cloacal malformation: radiologie
 7. findings and imaging recommendations. Radiology. 1990, 177:441-448. ?6. Pena A.: The surgical
 8. management of persistent cloaca: results in 54 patients treated with posterior sagittal approach. J.
 9. Pediatr. Surg., 1989, 24, 590-598. ? 7. Raffensperger J. G., Ramenalsky M. L: The management of
 10. a cloaca. J. Pediatr. Surg. 1973, 8: 647-657. ? 8. Thomas D.F.: Cloacal malformations; cmbryology,
 11. anatomy and Principles of management. Prog. Pediatr. Surg. 1989, 23:135-143.