PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

LATE RESULTS OF OPERAT1VE TREATMENT FOR PRIMARY VESICO - URETERAL REFLUX IN 508 CHILDREN
Article published in Urologia Polska 1995/48/4.

authors

Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Zofia Krauze-Balwińska, Jacek Huk
Z II Katedry i Kliniki Urologii ¦AM w Zabrzu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. M.Fryczkowski

summary

The paper presents late effects of surgary for primary vesieo - ureteral reflux in 508 children
oprated on in the last 30 years. The cure rate after a primary operation was faund to be 95.7 per
cent. Late effects of therapy were analysed in relation to: sex, age, urinary infections. se\erity of
vesico - ureteral reflux, reflux nephropathy and antireflux operative methods.

references

 1. 1. Amar A.D., Singer R.: Vesicoureteral rcflux: a 10 year study of 280 patiens. J. Urol. 1973,
 2. 109, 994. ? 2. Beetz R., Schautte M., Wisseman H., Trager J., Riedmiller H., Manhardtt W..
 3. Schdfer O., Hohenfellner R.: Long term follow-up of children with surgical tratmend vesicorenal
 4. reflux. Postoperative incidence of urine tract infection, renal scars and artelial hypertension. J.Urol.
 5. 1989, 142, 366. ? 3. Ben-Ami T., Sini L., Hertz M, Boichis H:. Vesicoureteral reflux in boys.
 6. Reviewof 196 cases. Radiology 1989, 173, 181. ?4. De 'Jong T.P.: Diagnosis of the dysfunctional
 7. voiding complex in children: Eur. Urol. Today. 1993, 3, 1. ? 5. Fryczkowski Al. Paradysz A.,
 8. Krauze-Balwińska Z., Hyk J.\ Stopień ryzyka prokreacji u kobiet operowanych w dzieciństwie z
 9. powodu odpływu pęcherzowo-moczowodowego. Urol. Pol. 1992, 45, 275. ? 6. Fryczkowski A/..
 10. Paradysz A., Krauze-Balwińska Z., Malec K.: Dynamika wzrostu nerki po operacjach przeciwod-
 11. pływowych u dzieci. Urol. Pol. 1988,41, 161. ?7. Kollermann A.W., Busch R., Klosierhalier H..
 12. Nierenschaden bei sterilen reflux. Zschr. Urol. 1977, 70, 405. ? 8. Kaplan W.E., Sasralloch P.,
 13. King L.R.: Reflux in complet duplication in children. J.Urol. 1978, 120, 220. ? 9. Khoury A.E.:
 14. High grade vesicoureteral reflux: Analysis of observational therapy. J.Urol. 1990, 144, 537. ? 10.
 15. Palken M.\ Surgical correction of vesicoureteral reflux in children: results with the use of a single
 16. standart techni±ue. J.Urol. 1970, 104, 765. ? 1 1. Sillen W.S., Hyalmas K, Aili A/.. Bjure J.,
 17. Hanson E., Hensson S.: Pronaunced detrusor hypercontractibility in infants with gross bilateral
 18. reflux. J.Urol. 1991, 148, 598. ? 12. Stainhardt G.F.: Reflux nephropathy. J.Urol. 1985, 134, 855.
 19. - 13. Waloński N.\ Metody kontroli i normy rozwoju dzieci i młodzieży. P.Z.W.L. W-wa, 1975.