PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SNIV-3: Technika preparowania szczytu stercza w trakcie laparoskopowej przedotrzewnowej prostatektomIi radykalnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Tomasz Borkowski, Daniel Leszczyński, Jędrzej Michalec, Urszula Trykozko, Bartosz Dybowski, Ewa Bres-Niewada, Andrzej Borkowski