PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

SNIII-2: Zastosowanie zasady Mitrofanoffa u chorych z mielodysplazją lub zwężeniem czy zarośnięciem cewki
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Paweł Szalecki, Jerzy Czyż, Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Agata Mikołajczyk