PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

CRITICISM OF INDICATIONS TO SPA TREATMENT IN KRYNICA IN UROLOGICAL PATIENTS
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Jan Leńko
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko

summary

On the basis of an analysis of patients treated in the Urological Research Centre in Krynica the presently accepted Indications to referral of patients to spa hospitals are discussed critically. The number of patients treated for urolithiasis should be about 90%, including over 80% of surgically treated patients. Particular attention should be given to patients with calculi in the pelvis or ureter and the , probability of spontaneous evacuation of the calculus should be considered. Caution is reąuired in the approach to the cases with diagnosis of the so called sand lithiasis, if they are not being under constant urological supervision.

references

 1. 1. Borden T. A., Lyon T. S.: The effects of magnesium and pH on experimental
 2. calcium oxalate stone disease, Invest. Urol., 1969, 6, 412. ? 2. Coe F. L., Kavalach
 3. A. G.: Hypercalciuria and hyperuricosuria in patients with calcium nephrolithiasis.
 4. New Engl. J. Med., 1974, 19, 1344. ? 3. Coe F. L.: Allopurinol treatment of uric-acid
 5. disordes in calcium-stone formers. Lancet, 1073, 1, 129. ? 4. Eliot J. E., Ribeiro
 6. M. E.: Magnesium and calcium oxalate sollubility. Invest. Urol., 1971, 8, 386. ?
 7. 5. Kokot F.; Metaboliczne przyczyny kamicy nerkowej. Pamiętnik VI Zjazdu Nau­
 8. kowego Pol. Tow. Urol., Katowice, 1977, 78. ? 6. Leńko J., Swolkień A.: Ocena
 9. działalności ośrodka Urologicznego Centralnego Wojskowego Zespołu Sanatoryjnego
 10. Krynica-Zegiestów. Biul. Wojsk. Akad. Med., 1977, XX, 4, 426. ? Leńko J., Augu­
 11. styn M., Biel. K.: Próby leczenia plastycznego stwardnienia prącia borowiną. Pol.
 12. Tyg. Lek., 1983, XXXVIII, 2, 65. ? 8. Marczyńska A.: Rola przytarczyc w regulacji
 13. gospodarki wapniowo-fosforowej. Brzeg. Lek., 1974, 31 (Supl.), 48. ? 9. Miller G. H.,
 14. Vermeulen C. W., Moore J. D.: Calcium oxalate solubility in urinae: experimental
 15. urolithiasis XXV. J. Urol., 1958, 79, 607. ? 10. Stolarczyk J., Otręba L., Lorenz J.:
 16. Wpływ wody mineralnej ?Marysieńka" na gospodarkę wapniowo-fosforanową u cho­
 17. rych z kamicą moczową. Wiad. Uzdrow., 1964, 9, 45.
 18. 11. Swolkień A.: Wpływ wody ze źródła Jan i Zuber na poziom sodu, potasu
 19. i wapnia w surowicy krwi zwierząt doświadczalnych. Balneol. Pol., 1964, 12, 2, 25. ?
 20. 12. Takasaki E.: The magnesium: calcium ratio in the concentrated urines of patients
 21. with calcium oxalate calculi. Invest. Urol., 1972, 9, 147. ? 13. Williams H. E.: Meta­
 22. bolic aspects of renal disease. The Year in Metabolism, Freinkel N., Plenum Medical
 23. Book Company, New York, London, 1978.