PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

EVALUATION OF ROSETT-FORMING ACTIVITY OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN PATIENTS WITH RENAL CARCINOMA
Article published in Urologia Polska 1984/37/3.

authors

Adam Kwinta
Z Katedry i Kliniki Urologii AM w Krakowie
Kierownik: prof. zw. dr med. J. Leńko Z Pracowni Immunologii Transplantologicznej III Kliniki Chirurgii Ogólnej AM
w Krakowie
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. G. Turowski Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. M. Politowski

summary

Rosette-forming activity was tested in 46 patients with renal carcinoma deter­mining the active and total markers of T cells. The effect of the operation was analysed on the formation of non-immune rosettes. It was found that determination of rosette-forming activity of lymphocytes is an important part of the investigations of immune reactivity in patients with renal carcinoma. Absence of postooperative depression of this reactivity in patients with advanced renal carcinoma reąuires further studies.

references

  1. 1. Boasberg p, D., Eilber F. R., Morton D. L.: Immunocompetence and spontaneous regression of metastatic renal cell carcinoma. J. Surg. Oncol., 1976, 8, 207. ? 2. Carmignani G., Belgrano E., Puppo P., Cornaglia P.: T lymphocytes inhibiting factors in renal cancer: Evaluation of differences between arterial and renal venous blood levels of E rosette forming cells. J. Urol., 1978, 120, 673. ? 3. Catalona W. J., Pot-vin C, Chretien P. B.: T lymphocytes in bladder and prostatic cancer patients. J. Urol., 1974, 112, 378. ? 4. Currie G. A., Basham C: Serum mediated inhibition of the immunological reactions of the patient to his own tumour: a possible role for circulating antigen. Brit. J. Cancer, 1972, 26, 427. ? 5. Eilber F. R., Morton D. L.: Impaired immunologic reactivity and recurence following cancer surgery. Cancer, 1970, 25, 362. ? 6. Grifoni V., Del Giacco G. S., Tognella S., Manconi P. E.. Lympho-cytotoxins. Lancet, 1971, 1, 293. ? 7. Howard R. J., Simmons P. L.: Acąuired immu­nologic deficiences after trauma and surgical procedures. Surg. Gynaec. Obst., 1974, 139, 771. ? 8. Hunt P. S., Trotter S.: Lymphocyte response after surgery and blood transfussion. J. Surg. Res., 1976, 21, 57. ? 9. Kwinta A.: Próba oceny reaktyw­ności immunologicznej u chorych na raka nerki z przerzutami. Urol. Pol., 1983, 4, 323. ? 10. Kwinta A.: Ocena aktywności metabolicznej granulocytów obojętnochłon­nych w testach redukcji NBT u chorych na raka nerki. Urol. Pol., 1984, 37, 2, 115. 11. Leńko J., Turowski G., Dobrowolski Z.: Delayed-Type hypersensitivity in patients with nodular hyperplasia and carcinoma of the prostate. Acta Med. Pol., 1983. 24, 93. ? 12. Morales A., Eidinger D.: Immune reactivity in renal cancer: a seąuential study. J. Urol., 1976, 115, 510. ? 13. Park S. K., Brody J. I., Wallace H. A., Balkemore W. S.: Immunosuppresive effect of surgery. Lancet, 1971, 1, 53. ? 14. Robson C. J., Churchill B. M., Anderson W.: The results of radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J. Urol., 1969, 101, 297. ? 15. Siacie M. S., Simmons R. L., Yunis E., Greenberg L. J.: Immunodepression after major surgery in normal patients. Surgery, 1975, 78, 363. ? 16. Turowski G.: Proste metody określania T limfocytów w testach rozetowych (TE). Przeg. Metod. AM w Krakowie, 1975, 10, 29. ? 17. Tu­rowski G., Kapińska-Mrówka M., Indyk E.: Badania nad reaktywnością immunolo­giczną chorych na łuszczycę zwykłą. III. Względna aktywność rozetowa limfocytów i ich proporcje w przebiegu klinicznym oraz w zależności od akspresji antygenów HLA. Przeg. Dermat, 1981, 68, 1. ? 18. Turowski G., Leńko J., Dobrowolski Z.: Opóźniona skórna nadwrażliwość na antygeny przypominające u chorych na raka stercza i raka pęcherza. XXVII Kongres Tow. Intern. Pol., Wrocław 23?25. IX. 1979 (Abstract). ? 19. Turowski G., Leńko J., Dobrowolski Z., Kwinta A.: Reaktywność immunologiczna w nowotworach stercza. 3 Zjazd Pol. Tow. Immunol., Poznań 28?30. IX. 1980. ? 20. Wybran J., Fundenberg H. H.: Thymus-derived rosette-forming cells. New Engl. J. Med., 1973, 288, 1072.