PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

SURGICAL TREATMENT OF REFLUX IN CASES OF DOUBLE URETER
Article published in Urologia Polska 1984/37/1.

authors

Andrzej Borówka, Alojzy Witeska, Tadeusz Krzeski
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. T. Krzeski Z Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. M. Kazoń

summary

The results of surgical treatment of 98 children with reflux associated with double ureter are reported. In 71 children the double ureter was implanted in antireflux direction into the bladder, in 12 the lower renal segment was resected, together with the ureter draining it. In 5 children with coexistent ureterocele su­perior heminephroureterectomy was done and the ureter of the lower part of the kidney was reimplanted, in the remaining 10 cases ureterocele was excised and both branches of the double ureter were reimplanted into the bladder. Operative complications with stenosis of the ureter or recurrent reflux were observed in 7 cases after reimplantation of the double ureter. The results of the operations carried out in the remaining cases were favourable.
Methods of surgical treatment of the anomaly and criteria for selecting the most appropriate surgical method are discussed.

references

 1. 1. Amar A. D.: Reflux in duplicated ureters. Brit. J. Urol., 1968, 40, 382. ?
 2. 2. Awstric R., Czyżyk J., Raj-Olubiec M.: Zespolenie moczowodów w leczeniu prze­
 3. mieszczenia ujścia jednego z nich w przypadkach podwójnej nerki. Pamiętnik
 4. Dnia Urologicznego w Kołobrzegu, 1965, 203. ? 3. Belman A. B., Filmer R. B.,
 5. King L. R.: Surgical management of the collecting system. J. Urol., 1974, 112,
 6. 316. ? 4. Campbell M. F.: Anomalies of the ureter. Rozdział w książce ?Urology"
 7. W. B. Saunders, Philadelphia, 1963, I. ? 5. Heising J., Enkeling R., Seiferth J.,
 8. Albrecht K. F.: Operative treatment of vesicoureteric reflux in duplicated ure­
 9. ters. Eur. Urol., 1978, 4, 171. ? 6. Johnston J. H., Heal M. R.: Reflux in complete
 10. duplicated ureters in children, management and techniąues. J. Urol., 1971, 105,
 11. 881. ? 7. Kazoń M., Rysiński P., Zielińska B.: Zespolenie moczowodów jako spo­
 12. sób leczenia odpływu w przypadkach zdwojenia miedniczek i moczowodów. Urol.
 13. Pol., 1979, 32, 289. ? 8. Krzeski T.: Znaczenie kliniczne wady podwójnego moczo­
 14. wodu. Pol. Tyg. Lek., 1966, 21, 1486. ? 9. Lund A. J.: Uncrossed double ureter
 15. with rare intravesical orifice relationship. Case report with review of literature.
 16. J. Urol., 1949, 62, 22. ? 10. Mackie G. G., Stephens F. D.: Duplex kidneys: a cor­
 17. relation of renal dysplasia with position of the ureteral orifice. J. Urol., 1975,
 18. 114, 274.
 19. 11. Niżnikowska-Marks J., Oknińska A., Wróblewska-Cieliszek K., Bogacka E.:
 20. Podwójny układ miedniczkowo-moczowodowy. Wybrane zagadnienia. Ped. Pol., 1972,
 21. 47, 281. ? 12. Pearson H. H.: Results of pyelopyelostomy for bifid ureters. Brit.
 22. J. Urol 1968, 40, 483. ? 13. Smith P., Dunn M.: Duplication of the upper urinary
 23. tract. Ann. Roy. Surg. Engl., 1979, 61, 281. ? 14. Stromengher P.: Antireflukspla-
 24. stik bei Doppelnieren mit Ureter duplex. Urol. Int., 1970, 25, 353. ? 15. Szyma­
 25. nowski J., Niklewski A.: Patologia nerki podwójnej. Urol. Pol., 1982, 35, 31. ?
 26. 16. Timothy R. P., Ducter R., Perlmutter A. D.: Ureter duplication: clinical fin­
 27. dings and therapy in 46 children. J. Urol., 1971, 105, 445. ? 17. Walton J. K.: Ure-
 28. teroureterostomy for ureteric duplication with the one pathological renal segment.
 29. Aust. N. Z. J. Surg., 1977, 47, 239.