PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE EVALUATION OF ULTRASONOGRAPHIC TRANSRECTAL DETERMINATION OF THE SIZE OF PROSTATIC ADENOMA
Article published in Urologia Polska 1988/41/4.

authors

Romuald Zdrojowy
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Kierownik Kliniki: doc. dr hab. med. J. Stolarczyk

summary

A group of 62 patients underwent the examination of the size of prostatic adenoma by means of two-dimensional ultrasonography rectal probe. The results obtained were then compared with the size of adenomas removed surgically. The correlation index appeared to be very high (r=0.97). The determination error was from 4.11% to 8,7%. The method described is a precise techniąue of evaluating the size of prostatic adenoma.

references

 1. 1 Bartsch, G., Janetschek G., Egender G.: The importance of transrectal Sono­
 2. graphy and sonometrics of the prostate for diagnosis and follow-up in prostatic
 3. carcinoma, XXe Congres de la Societe Internationale d' Urologie. Paris, 1985, 104.?
 4. 2. Blum D., Bahnson M., Lee Ch., Deschler W., Grayhock T.: Estimation of canine
 5. prostatic size by in vivo ultrasound and volumetric measurement. J. Urol., 1985,
 6. 133, 1082. ? 3. Carpentier J., Schroeder F.H.: Transrectal ultrasonometry: longterm
 7. follow-up of prostatic carcinoma patients treated by castration. XXe Congres de la
 8. Societe Internationale d' Urologie. Paris, 1985, 105. ? 4. Gammelgaard J., Holm H.
 9. H.: Transurethral and transrectal ultrasonic scanning in urology. J. Urol., 1980,
 10. 124, 863. ? 5. Hennebery AL, Carter M. F., Neiman H. L.: Estimation of prosta­
 11. tic size by suprapubic upltrasonography. J. Urol., 1979, 121, 615. ? 6. Instruction
 12. tic size by suprapubic ultrasonography. J. Urol., 1979, 121, 615. ? 6. Instruction
 13. manual. Ultrasound scanner type 1846. Bruel ? Kjaer. Naerum. 1984, 65. ? 7.
 14. Khoury S.: Ultrasound in urology. International Foundation for Scientific Informa­
 15. tion (FIIS), 1985, 311. ? 8. Matych J., Pietraszun K., Bieniak B.: Ocena wielkości
 16. gruczolaka stercza za pomocą ultrasonografii. Urol. Pol., 1987, 40, 1. ? 9. Miller
 17. S. S., Garvie W. H., Christie A. D.: The evaluation of prostate size by ultrasonic
 18. scaning: a preliminary report. Brit. J. Urol.. 1973, 45, 187. ? 10. Miyazaki Y.: The
 19. value of transrectal ultrasonography in preoperative assesment for transurethral
 20. prostatectomy, J. Urol.. 1983. 129. 48".
 21. 11. Noga A., Bar K., Szkodny A.: Ocena przydatności ultrasonografii w okre­
 22. śleniu pojemności i zalegania moczu w pęcherzu. Urol. Pol., 1986, 39, 197. ? 12.
 23. Resnick M. J., Willard J. W.. Boyce W. H.: Transrectal ultrasonography in the eva-
 24. luation of patients with prostatic carcinoma. J. Urol.. 1980, 124, 482. ? 13. Szkodny
 25. A., Jeleń Z.: Porównanie metod ? endoskopowej ultrasonograficznej ? przy oce­
 26. nie wielkości gruczolaka stercza. Urol. Pol., 1984, 37. 307. ? 14. Tanahashi Y., Wa­
 27. tanabe H,, Igari D., Harada K., Saitoh M.: Volume estimation of the seminal vesicles
 28. by means of transrectal ultrasonography: a preliminary report. Brit. J. Urol., 1975,
 29. 47, 695. ? 15. Watanabe H., Igari D., Tanahashi Y., Harada K., Saitoh M.: Trans­
 30. rectal ultrasonography of the prostate. J. Urol.. 1975, 114, 734. ? 16. Whittingham
 31. T., Bishop R.: Ultrasonic estimation of volume of the enlarged prostate. Brit. J.
 32. Radiol., 1973, 46. 68.