PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

MULTILOCULAR CYSTIC NEPHROMA
Article published in Urologia Polska 1987/40/4.

authors

Jerzy Niemirowicz, Stanisław Sporny
Z Oddziału Urologii Szpitala WUSW w Łodzi
Kierownik Oddziału: dr n. med. J. Niemirowicz
Z Pracowni Patomorfologii Szpitala WUSW w Łodzi
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. med. Z. Torzecki

summary

A rarely observed renal tumour ? multilocular cystic nephroma is reported. Modern views are discussed on its morphology and clinical signs.

references

  1. 1. Galio G., Penchansky L.: Cystic nephroma. Cancer, 1977, 39, 3, 1322. ? 2. Jegorow W., Kuliszkin O.: Multiłokurnaja kistoznaja nefroma. Wopr. Onkol., 1984, 30, 5, 85. ? 3. Mostoffi F.: Types histologi±ues tumeurs de rein. Organisation Mondiale du la Sante, Geneve, 1981, 21. ? 4. Stambolis Chr.: Benignes multiloku-lares zystisches Nephrom. Zentbl. alljg. Path. pat. Anat., 1978, 122, 5, 480. ? 5. Stambolis Chr.: Benignes multilokulares zystisches Nephrom versus zystisches Ne-phroblastom. Zentbl. allg. Path. path. Anat., 1979, 123, 4, 361.