PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

THE ROLE OF CYTOLOGICAL EXAMINATTON OF URINE IN THE DIAGNOSIS AND FOLLOW-UP OF PATIENTS WITH SUSPECTED EPITHELIAL NEOPLASMS OF THE URINARY TRACT
Article published in Urologia Polska 1987/40/3.

authors

Eugeniusz Miękoś, Antoni Majek, Henryk Lesiewicz
Z Kliniki Urologii Instytutu Chirurgii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Kierownik Klinika: prof. dr hab. med. E. Miękoś Kierownik Instytutu Chirurgii WAM: prof. dr hab. med St. Barcikowski

summary

On the basis of own clinical (material the results are presented of cytological urine examination in patients with suspected neoplasms of the kidneys and upper urinary tract and bladder,. An agreement was obtained between the cytological diagnosis of urinary sediment and the results of Histological examinations in tu­mours of the kidneys and upper urinary tract in 46.0% of cases and in bladder tumours to 85.0% of cases. High, diagnostic value is stressed of the cytological exa-mimation of urine for early preclinical diagnosis of urinary tract tumours, and for follow-up after treatment of patients with urinary tract neoplasms.

references

 1. 1. Bertalanffy F. D.: Fluorescence mikroskopy for cytodiagnosis of cancer. Post­
 2. graduate Medicine. 1960, 28, 6, 627. ? 2. Bertalanffy L.: Acridine orange fluorescen­
 3. ce in coll physiology, cytochemistry and medicine. Protoplasma, B., LVII, 1963, 1/4,
 4. 51. ? 3. Collste L. G., Darżynkiewicz Z., Traganos F., Sharpless T. K., Sogani P.,
 5. Grabstald H., Whitmore W. F., Melamed M.R.: Flow cytometry in bladder cancer
 6. detection and evaluation using acridine orange metachromatic nucleic acid staining
 7. of irrygation cytology specirnes. J. Urol., 1980, 123, 4, 478. ? 4. Chopin D. K., de
 8. Kernion J. B., Rosenthal D. L., Fahey J. L.: Monoclonal antibodies against transitio­
 9. nal, cell 'Carcinoma far detection of malignant urothelial cells in bladder washing,
 10. J. Urol., 1985, 134, 2, 260. ? 5. El-Bolkainy M.N.: Cytology of bladder carcinoma.
 11. J. Urol., 1980, 124, 20. ? 6. Eriksson O., Johannsson S.: Urothelial neoplasms of the
 12. upper urinary tract. A correlation between cytologic and histologic findings in 43
 13. patients with urothelial neoplasms of the renal pelvis or ureter. Acta Cytol., 1976,
 14. 20, 20. ? 7. Esposti P. L., Edsmyr F., Tribukait B.: The role of exfol'iative cytology
 15. dn the management bladder carcinoma. Urol. Res., 1978, 6, 197. ? 8. Geisse L.,
 16. Tweedale D. N.: Pre-clinical cytological diagnosis of bladder cancer, J. Urol, 1980,
 17. 124, 20. ? 9. Jeromin L., Stąpor K.: Przydatność badań cytologicznych w rozpozna-
 18. waindu nowotworów nabłonkowych pęcherza moczowego. Przeg. Lek., 1972, 2, 284. ?
 19. 10. Melamed M.R., Koss L.G., Ricci A., Whitmore W.F.Jr.: Cytohistological ob-
 20. servations on developing carcinoma of urinary bladder dn man, Cancer, 1960, 13,
 21. 67.
 22. 11. Miękoś E., Majek A., Monita W., Lesiewicz H., Włodarczyk W., Leńko Z.,
 23. Pawlak Cz., Kozłowski R.: Ocena wyników urologicznych badań przesiewowych
 24. przeprowadzonych wśród pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Pe­
 25. trochemicznych w Płocku w latach 1978?1984, Urol. Pol., 1986, 39, 1, 27. ? 12, Pa-
 26. panicolaou G. N., Marshall V., F.: Urine sediment samears as a diagnostic proce­
 27. dure in cancers of the urinary tract, Science, 1945, 101, 519. ? 13. Riotton G.,
 28. Christopherson W. H.: Cytology of non-gynaecological sites. W. H. O. 17. Genewa,
 29. 1977. ? 14. Rojewska J., Czaplicki M., Szymańska K., Walczak E.: Wartość diag-
 30. noBtycana cytologicznego badania moczu u chorych podejrzanych o nowotwory na­
 31. błonkowe narządów moczowych. Urol. Pol., 1986, 39, 1, 14. ? 15. Sarnacki C. T.,
 32. Mc Cormack L.J., Kiser W.S., Hazard J.H., Mc Laughlin T.C., Belovich D.M.:
 33. Urinary cytology and the clinical diagnosis of urinary tract malignancy, a clinico-
 34. -pathotogic study of 1.400 patients. J. Urol., 1971. 106, 761. ? 16. Twardosz W.,
 35. Kwias Z.: Przydatność badań cytologicznych w guzach układu moczowego. Pol.
 36. Przeg. Chir., 1976, 48, 10, 1295. ? 17. Wiggishoff C. C, Mc Donald J. H.: Urinary
 37. exoliative cytology in the diagnostis of bladder tumors. Acta Cytol., 1972, 16, 2.