PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ciało obce w pęcherzu moczowym i przestrzeni okołopęcherzowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/1.

autorzy

Andrzej Bartosik, Marek Pilch, Grzegorz Chojak, Maciej Wenerski
Oddział Urologii Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Ordynator oddziału: dr n. med. Marek Pilch

słowa kluczowe

pęcherz moczowy, ciało obce, perforacja

streszczenie

Przedstawiono przypadek 28-letniej pacjentki z ciałem obcym, przebywającym przez sześć miesięcy w pęcherzu moczowym. Termometr lekarski, wprowadzony podczas masturbacji przez cewkę moczową do pęcherza moczowego, spowodował przebicie jego ściany oraz wytworzenie złogu.
Wstęp Ciała obce bywają, wprowadzane do pęcherza moczowego zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety [1,2,3,4,5]. Często są to chorzy o obniżonym stopniu rozwoju umysłowego. Na oddziale urologii Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim leczono pacjentów z różnorodnymi ciałami obcymi w pęcherzu moczowym (np. spławikiem. długopisem, kablem elektrycznym, spinkami do włosów, świeczką, cygarniczką). Pozostawanie ciała obcego w pęcherzu moczowym prowadzi do infekcji, tworzenia inkrustacji z towarzyszącymi objawami. W rzadkich przypadkach dochodzi do przebicia ściany pęcherza moczowego do przestrzeni otaczającej lub jamy otrzewnej. Chorzy ci trafiają w trybie ostrym na oddziały urologiczne. Opis przypadku Chora A. J. lat 28 (nr hist. chor. 1770/303/2001) została przyjęta na oddział urologii z powodu dolegliwości dysurycznych. które występowały ze zmiennym nasileniem od sześciu miesięcy. Gorączkowała, odczuwając bardzo silne bóle w podbrzuszu. Nic przyznawała się do wprowadzenia ciała obcego i była leczona antybiotykami. Silne dolegliwości powoli ustępowały, pozostały jednak objawy dyzu-ryczne. Po sześciu miesiącach pacjentka przyznała się u ginekologa do wprowadzenia termometru lekarskiego do pęcherza moczowego podczas masturbacji. Z rozpoznaniem obecności ciała obcego w pęcherzu moczowym skierowano ją na oddział urologii. Przedmiotowo badaniem dwuręcznym przez powłoki i pochwę wyczuwano bolesny opór w podbrzuszu, stwierdzając obiekt wielkości pięści. Na zdjęciu przeglądowym w rzucie pęcherza moczowego widoczny był termometr lekarski, wokół którego wytworzył się kamień o rozmiarach jaja gęsiego. Na podstawie badania urograficznego stwierdzono: wydalanie przez obie nerki moczu kontrastowego w jednakowym czasie, z zastojem miernego stopnia w górnych drogach moczowych, w pęcherzu moczowym-kamień na termometrze częściowo znajdującym się poza światłem pęcherza moczowego. Badania laboratoryjne wykazały ropomocz. Chorą operowano w znieczuleniu przewodowym. Po otwarciu znaleziono termometr lekarski otoczony kamieniem, przebijający ścianę pęcherza moczowego. Wypreparowano pozaotrzewnowo koniec termometru i wycięto zmienioną część pęcherza wokół termometru, usuwając termometr ze złogiem w całości. Otwór w pęcherzu moczowym zeszyto. Wprowadzono cewnik przez cewkę moczową. Pęcherz zamknięto, założono drenaż okolicy załonowej oraz szwy warstwowe powłok. W piątej dobie po zabiegu usunięto dren zaotrzewnowy, w szóstej dobie usunięto cewnik Foleya. Gojenie rany nastąpiło bez powikłań. Pacjentka w stanie ogólnym dobrym w dziewiątej dobie została wypisana do domu. Fot 2. RT6 urografiane chorej, wykonane po 20 min. od podania kontrastu. Omówienie Przypadek przedstawiono z powodu jego wyjątkowego przebiegu. Ciało obce. które przebiło ścianę pęcherza moczowego, nie zostało rozpoznane mimo ostrych objawów klinicznych, długotrwałego przebywania w pęcherzu moczowym i przestrzeni otaczającej. Zwraca również uwagę, że chora ma średnie wykształcenie i jest osobą o prawidłowym rozwoju umysłowym. Gdyby pacjentka wcześniej zgłosiła się na oddział urologii, nie doszłoby do powstania kamienia w pęcherzu moczowym i do przebicia pęcherza. Operacyjne usunięcie obcego ciała doprowadziło do całkowitego wyleczenia pacjentki.

piśmiennictwo

  1. 1. Kaczmarek A: Powikłanie wywołane ciałem obcym w pęcherzu moczo-wym. Uroi Pol 1979:1: 53-54.
  2. 2. Piasecki Z: Usuwanie elastycznych ciał ohych zpęctierza. Uroi Pol 1980:1:85-87.
  3. 3. Prajsner A. Bar K: Przypadek skamieniałego ciała olxxgo pęcherza maczowe-go wikłającego przebieg prawidłowego porodu. Uroi Pol 1983:1: 75-77.
  4. 4. Hemala AK,Tainera R, Sharma RK. Wadhwa SN: Umtsalforeign bodiesin urinary bladder: point of technique for their retrieval. Hasten Journal of Medicine 1998: 3: 30-31.
  5. 5. Miller N. Zagal I. Solomon D: Intravesical foreign bodies, \\\'the danger of erotism. Urologia-rivisiohiternalioiialedi eultura urologica-vol 66, N. 2,1999.

adres autorów

Andrzej Bartosik
Oddział urologii Szpitala Rejonowego
ul. Roosevelta S
97- 300 Piotrków Trybunalski
lei: (0-44) 647 1917
bartosikandrzej@wp.pl