PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

PEAT POULTICE TREATMENT OF PLASTIC INDURATION OF THE PENIS
Article published in Urologia Polska 1986/39/4.

authors

Jan Leńko, Maciej Augustyn, Andrzej Swolkien
Z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr med. J. Leńko Z Urologicznego Ośrodka Badawczo-Konsultacyjnego Szpitala Sanatoryjnego ?Patria\"
w Krynicy
Kierownik Ośrodka: prof. zw. dr med. J. Leńko Dyrektor Szpitala Sanatoryjnego: dr med. A. Swolkień

summary

The results are described of peat poultice treatment of patients with plastic induration of the penis. In the period 1978?1985 45 cases were treated in this way, including 12 cases treated repeatedly. One patient had Gallizia's triad, and 3 had Dupuytren's disease. Their age ranged from 25 to 68 years. Thirty-eight (80,%) pa­tients came for follow-up examination. Full cure (induration disappearance, regres­sion of curvature and pain) was obtained in 7 (26.9%) patients treated only once, and in 7 (58.33%) treated twice.

references

 1. 1. Amin M., Broghamer W. L. Jr., Harty J. I., Long L. Jr.: Antogenous tunica
 2. vaginalis graft lor Peyronie's disease: Experimental study and its clinical application.
 3. J. Urol., 1980, 124, 6, 815. ? 2. Cieśliński S., Leńko J., Panasiewicz K., Wochna Z.:
 4. Wyniki leczenia stwardnienia ciał jamistych prącia, Biuletyn WAM., 1966, IX, 1,
 5. 25. ? 3. Das S., Amar A. O., Cree K.W.: Peyronie's disease ? a therapeutic dilema.
 6. XX Kongress der Intern. Gesell. fur Urologie, Wien, Abstracts, 1985, 150, 106. ?
 7. 4. Ferrari P., Tavoni F., Romani AL, Piccinini G. C: Procarbazine e induratio penis,
 8. Urologia, 1977, XLIV, VI, 804. ? 5. Gallizia F.: On the nature, definition, pathoge­
 9. nesis and Clinic of the Induratio penis plastica, Dupuytren's disease and auricular
 10. chondrosclerosis (colagenous triad). Urologia, 1966, XXXIII, II, 235. ? 6. Gelbard M.,
 11. Lindner A., Chvapil M., Kaufman J.: Topical beta-aminopropiondtrice in treatment
 12. of Peyranie's disease. J. Urol., 1983, 129, 4, 746. ? 7. Hasche-Klunder R.: Zur Be-
 13. handlung der Induratio penis plastica mit para-aminobenzoesauren Kalium (PABK),
 14. Urologe, 1978, A, 17, 223. ? 8. Hinman F. Jr.: Etiologic factors in Peyronie's di­
 15. sease. Urol. Intern., 1980, 35, 6, 407. ? 9. Jeromin L., Lipiński M.: Próby leczenia
 16. choroby Peyronie orgotoniną. Urol. Pol., 1986, XXXIX, 1, 7. ? 10. Leńko J.: Terapia
 17. dell induratio penis plastica, Urologia, 1986, XXXIII, II, 158.
 18. 11. Leńko J.: Choroba Peyronie ? zagadnienie leczenia. Urol. Pol., 1979, 32, 2,
 19. 105, ? 12. Leńko J., Augustyn M., Biel K.: Próby leczenia plastycznego stwardnie­
 20. nia prącia borowiną. Pol. Tyg. Lek., 1983, XXXVIII, 2, 65. ? 13. Markowski B.: Er-
 21. gebnisse der percutanen Strahlentherapie der Induratio penis plastica. Urologe, 1981,
 22. B, 21, 1. ? 14. Mazo W. E.: Konserwatiwnaja terapija fibropłastdczeskoj induracii
 23. połowogo czlena ? bolezni Peyronie. Urol. Nefrol., 1984, 3, 34. ? 15. Pikhan A.:
 24. Behandlung der Induratio penis plastica. Fortschr. Rontgenstr. 1955, 37, 59. ? 16.
 25. Pisani ?., Mantovani F., Austoni ?., Patelli E.: Experience with orgotein and laser
 26. in the treatment of Peyronie's disease. XX Kongres der Intern. Gesell. fur Uro­
 27. logie, Wien, Abstracts. 1985, 151, 106. ? 17. Rothfield S. H., Murray W.: The treat­
 28. ment of Peyronie's disease by iontophoresis of C21 esterified glucocorticoids. J. Urol.,
 29. 1967, 97, 874. ? 18. Schreiber B., Rossbacht T., Schmitt G.: Percutane Strahlenthe­
 30. rapie der Induratio penis plastica mit 137Casium, Urologe, 1978, A, 17, 228. ? 19. Szczepień P. A.: Principy operatywnego leczenija bolezni Peyronie. Urol. Neproł.,
 31. 1983, 5, 43. ? 20. Tavormina V., Gambolo P.: Interpretation biochimiąue des tissus
 32. deg6nerśs de la ?triadę de Gallizia" et perspectives d'etude. J. Urol. Nephrol., 1976,
 33. 82, 7?8, 675.