PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

PVII-5: Stężenie 8-OHDG u chorych na raka pęcherza moczowego, leczonych wlewkami dopęcherzowymi z zawiesiny prątka BCG
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2004/57/2a.

autorzy

Piotr Kaczmarek, Jerzy Niemirowicz, Jan Błaszczyk, Paweł Fijałkowski, Piotr Kowalski, Zbigniew Baj