PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Own experiences in the treatment of vesicovaginal fistulae after gynaecological operations
Article published in Urologia Polska 1982/35/3-4.

authors

Jerzy Wi¶niewski, Leszek Jeromin, Marek Sosnowski
Klinika Urologii Instytutu Chirurgii AM w Łodzi
Dyrektor Instytutu: doc. dr hab. med. H. Zalech
Kierownik Instytutu: doc. dr hab. med. L. Jeromin

summary

The authors report the results of treatment of vesicovaginal fistulae in the Department of Urology, Medical Academy in ŁódĽ. Three patients were operated upon from the abdominovesical approach, ten patients from the vaginal approaeh. In the later part of the report own observations are reported concerning the treatment of vesicovaginal fistulae.

references

  1. Dackiewicz J.: Własna modyfikacja operacji przetok pęcherzowo-pochwowych. Pol. Przeg. Chir., 1968, 40, 82
  2. Goodwin W. E., Scarclino P. T.: Vesicovaginal and ureterovagimal fistulas: a Summary of 25 years of experience. J. Urol., 1980, 123, 370.
  3. Marshall V. F.: Vesicovaginal fistulas on one urological service. J. Urol., 1979, 121, 25
  4. Michałowski E., Modelski W.: The surgical treatment of urinary fistulas. Surg. Gyn. Obstetr., 1962, 115, 484.
  5. Michałowski E., Model­ski W., Klesyk B.: Die operative Behandlung der nach Uterusexstipation entstan-denen Blasenscheidenfisteln. Zschr. f. Urol., 1968, 61, 805
  6. Michałowski E.: Urologia operacyjna. PZWL, Warszawa, 1975
  7. O'Connor V. J.: Review of ex-perience with vesicovaginal fistula repair. J. Urol., 1980, 123, 367.
  8. Patii V., Waterhouse K., Laungani G.: Managejnent of 18 difficult vesiicovaginal and ure-throvaginal fistulas with modifical Ingelman-Sundberg and Martius opcrations. J. Urol., 1980, 123, 653.
  9. Wesołowski S.: Przetoki moczowe u kobiet. Postępy położn. i gin., 1955, 2, 134.