PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Results of surgical treatment of ureteral orifice cysts in childre
Article published in Urologia Polska 1982/35/1-2.

authors

Zygmunt H. Kaliciński, Wojciech Perdzyński, Barbara Kotarbińska, Jerzy Kansy, Włodzimierz Joszt
Klinika Chirurgii Dziecięcej
Kierownik: dr hab. med. Z. H. Kaliciński
Klinika Chorób Dzieci Centrum Kształcenia Podyplomowego WAM w Warszawie
Kierownik: dr med. J. Kansy

summary

The authors present the results of surgical treatment of ureteral orifice cysts in 12 children. In simple cysts the authors suggest excision of the cyst, restora-tion of the bladder muscularis and submucous transplantation of the ureter, whi-le in displaced cysts the recommended procedurę is excision of the cyst, ureter and upper renal segment.

references

  1. Brock W., Kaplan G.: Ectopic ureteroceles in children. J. Urol., 1978, 119, 800.
  2. Cendron J., Bonhomme C: Ureterocele de 1'enfant. Etude clini±ue, te-ra.peuti±ue et pathogeni±ue a propos de 42 cas. Ann. Chir. Inl, 1963, 4, 257.
  3. Erics­son N.: Ectopic ureterocele in infants and children, Acta Chir. Scand, 1954 (suppl. 197).
  4. Hendren W. H., Monfort G.: Surgical correction of ureteroceles in childhood. J. Ped. Surg., 1971, 6, 235.
  5. Hendren H.: Reconstructive surgey of the urinary tract In children. Current Problems in Surgery, 1977, vol. XIV, No 5.
  6. Hutch J., Chisholm E.: Surgical repair of ureterocele. J. Urol., 1966, 96, 445.
  7. Krzeski T.: Urologia dziecięca. PZWL Warszawa 1978.
  8. Stephens F.: Congenital malformations of the rectum, anus and genito ? urinary tracts. E. S. Livingstone LTD. Edinburgh ? London 1963.
  9. Sztaba R., Karcz J.: Problemy chirurgicznego leczenia ureterocele u dzieci. Pol. Przeg. Chir., 1973, lOa, 1177.