PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Radical prostatectomy in Poland
Article published in Urologia Polska 2005/58/2.

authors

Jakub Dobruch 1, Andrzej Borówka 1, Artur A. Antoniewicz 1, Piotr Chłosta 2
1 Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, I Zespół Dydaktyki Urologicznej - Oddział Urologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
Kierownik kliniki i ordynator oddziału: prof. dr hab. Andrzej Borówka
2 Dział Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Kierownik działu: dr med. Stefan Olszewski

keywords

prostate, prostate cancer, radical treatment, radical prostatectomy, Poland

summary

introduction and objectives
Wide spread use of PSA has among others led to increased incidence of prostate cancer and to increased number of men with organ confined prostate cancer who could be treated radically. The aim of the study is to evaluate the prevalence of radical prostatectomy in Poland and its changes between 1999 and 2003.
material and method
The questionnaires considering the activity of respective wards in Poland were analysed. Epidemiological data in Poland associated with prostate cancer were also used in the study.
results
Numbers of men with prostate cancer who could be radically treated gradually rose from 1999 to 2003. In 1999, 395 radical prostatectomies (PR) were performed and 547 men were referred to radiotherapy (it does not mean that all these men were actually treated) and in 2003 these numbers were 1.341 and 1.554 respectively. Numbers of men subjected to radical prostatectomies differed among various provinces: the highest number noted in one of them in 1999 was 89 whereas in 2003 more then 100 RP was done in more then 10 provinces.
conclusions
Numbers of men with prostate cancer treated radically gradually increased in Poland. Popularity of radical prostatectomy is also improving, however differs among various provinces. Numbers of men who were subjected to RP in 1999 and in 2003 were equal to 10% of men with prostate cancer diagnosed in 1999 and 25% of men with prostate cancer diagnosed in 2003.

references

 1. Parkin DM, Bray FI, Devesa SS: Cancer burden in the year 2000: the global picture. Eur J Cancer 2001; 37; 4-66.
 2. Didkowska J, Wojciechowska U, Tarkowski W, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2000 roku. Centrum Onkologii ? Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie; Krajowy Rejestr Nowotworów; Warszawa 2003; 25-105.
 3. Bartsch G, Horninger W, Klocker H et al: Prostate cancer mortality after introduction of prostate-specific antigen mass screening in the federal state of Tyrol, Austria. Urol 2001; 58; 417-424.
 4. Perrotti M, Rabbani F, Farkas A et al: Trends in poorly differentiated prostate cancer 1973-1994; observations from the Surveillance, Epidemiology and End Results Database. J Urol 1998; 160; 811-815.
 5. Newcomer LM, Stanford JL, Blumenstein BA, Brawer MK: Temporal trends in rates of prostate cancer: Declining incidence of advanced stage disease, 1974 to 1994. J Urol 1997; 158; 1427.
 6. Aus G, Abbou A, Heidenreich A et al: EAU Guidelines on Prostate Cancer ? Zasady postępowania u chorych na raka gruczołu krokowego. Warszawa, Biuro Wydawnicze PTU; 2004; 22-38.
 7. Borówka A, Siedlecki P, Demkow T et al: Rak gruczołu krokowego. W książce ?Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych u dorosłych? pod red. M Krzakowskiego. Warszawa, Polska Unia Onkologii, 2004: 248-268.
 8. Catalona WJ, Ramos CG, Carvalhal GF: Contemporary results of anatomic radical prostatectomy. Ca: a Cancer Journal for Clinicians 1999; 49; 282-296.
 9. Ohori M, Wheeler TM, Kattan MW et al: Prognostic significance of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens. J Urol 1995; 154; 1818-1824.
 10. Eastham JA, Kattan MW, Rogers E et al: Risk factors for urinary incontinence after radical prostatectomy. J Urol 1996; 156; 1707-1713.
 11. Rabbani F, Stapleton AM, Kattan MW et al: Factors predicting recovery of erections after radical prostatectomy. J Urol 2000; 164; 1929-1934.
 12. Guillonneau B, Vallancien G: Laparoscopic radical prostatectomy: initial experience and preliminary assessment after 65 operations. Prostate 1999; 39; 71-75.
 13. Borówka A: Sprawozdania Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii (materiały niepublikowane) ? informacja osobista.
 14. Lu-Yao G, Albertsen PC, Stanford JL et al: Natural experiment examining impact of aggressive screening and treatment on prostate cancer mortality in two fixed cohorts from Seattle area and Connecticut. BMJ 2002; 325; 740-745.
 15. Harlan SR, Cooperberg MR, Elkin EP et al: Time trends and characteristics of men choosing watchful waiting for initial treatment of localized prostate cancer: Results from CaPSURE. J Urol 2003; 170; 1804-1807.
 16. Walsh PC: Anatomic radical retropubic prostatectomy. W Campbell?s Urology Tom 3; red. Walsh PC, Retik A, Vaughan E Jr, Wein A; Philadelphia 2002: 3107-3130.
 17. Gillitzer R, Thüroff JW: Postępy techniki radykalnej prostatektomii załonowej, zmierzające do uniknięcia powikłań. Część I: Preparowanie szczytu stercza. Część II: Zespolenie pęcherzowo-cewkowe i prostatektomia oszczędzająca nerwy. BJU Int EUUS (wersja polska) 2003; 4: 23-35.
 18. Huland H: Treatment of localized disease: treatment of clinically localized prostate cancer (T1/T2). W: Proceedings of The First International Consultation on Prostate Cancer. Red. Murphy G, Denis L, Chatelain C, Griffiths K, Khoury S, Cockett AT. Scientific Communication International Ltd. Jersey, Channel Islands, 1997; 227-257.
 19. Rietbergen JB, Hoedemaeker RF, Boeken Kruger AE: The changing pattern of prostate cancer at the time of diagnosis: characteristics of screen detected prostate cancer in a population based screening study. J Urol 1999; 161; 1192-1198.

correspondence

Jakub Dobruch
Międzyleski Szpital Specjalistyczny
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
tel. 0 503072230
kubadobr@amwaw.edu.pl