PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena przydatności biopsji tru-cut wykonanej w warunkach klinicznych do określenia stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Chłosta, Tomasz Szopiński, Artur A. Antoniewicz, Tomasz Dzik, Janusz Kopczyński, Andrzej Borówka