PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Jerzy Polański, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki, Paweł Szalecki, Ewa Koźmińska