PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Znaczenie czynników prognostycznych uchorych na raka prącia poddanych limfadenektomii pachwinowej
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Kalinowski, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Tomasz Chwaliński, Tomasz Wiśniewski