PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Leczenie uzupełniające karboplatyną u chorych z rozpoznaniem nasieniaka jądra w I stopniu zaawansowania klinicznego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Bożena Sikora, Agnieszka Chaładaj, Iwona Skoneczna, Karol Nietupski, Grażyna Poniatowska, Tomasz Demkow, Ewa Kraszewska, Małgorzata Pilichowska, Piotr Pęczkowski, Małgorzata Tacikowska, Wojciech Rogowski, Roman Sosnowski