PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Odległe wyniki leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu za pomocą kolposuspensji załonowej sposobem Burcha
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Kryst, Ewa Bres-Niewada, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski