PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Tomografia wielorzędowa w przedoperacyjnej ocenie guzów nerek
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Sławomir Wojtaszko, Marek Urban, Elżbieta Czekajska-Chehab, Elżbieta Korobowicz, Krzysztof Bar, Andrzej Drop