PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Problem wczesnego rozpoznania raka pęcherza moczowego na podstawie materiału własnego z lat 1992-2000
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa