PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ocena stopnia zaawansowania klinicznego raka pęcherza moczowego na podstawie wykonanych rutynowo badań diagnostycznych w materiale własnym
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Dariusz Borowiec, Jerzy Michalak, Krzysztof Bar, Robert Klijer, Lech Wronecki, Elżbieta Korobowicz, Elżbieta Czekajska-Chehab