PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki operacyjnego leczenia raka stercza ograniczonego do narządu
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Tomasz Wiśniewski, Tomasz Chwaliński, Tomasz Demkow, Wojciech Rogowski, Tomasz Kalinowski