PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki leczenia chorych na raka stercza leczonych radioterapią z zastosowaniem wysokiej dawki frakcyjnej (hypofrakcjonowania)
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Pęczkowski, Małgorzata Pilichowska, Tomasz Demkow