PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyniki przesiewowych badań diagnostycznych w kierunku chorób gruczołu krokowego
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Andrzej Kurpiński, Andrzej Lewicki