PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
ureteroscopy

Urologia Polska 2006/59/2

Ureteroscopic treatment of ureteral lithiasis in pregnancy
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki