PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
retropubic procedure

Urologia Polska 2007/60/3

Evaluation of effectiveness of urethral IVS suspension in women with urinary incontinence. Four-year follow-up
Mariusz Blewniewski, Waldemar Różański, Michał Markowski