PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
penis Peyronie's disease

Urologia Polska 1997/50/1

Janusz Darewicz